Ziedojumi

Jums ir iespēja atbalstīt Jelgavas Vasarsvētku draudzes kalpošanu finansiāli ar saviem labprātīgiem ziedojumiem.

Rekvizīti:

Jelgavas Vasarsvētku draudze
Reģ.num. 90000073696

AS “SEB banka”
Konts: LV46UNLA0050007380947
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt: “Ziedojums”.