Informācija par neklātienes/integrēto kursu
Atskaites veidlapa
Iestāšanās anketa neklātienei
Iestāšanās iesnieguma anketa integrētajam kursam

STARPTAUTISKĀ DIEVA DRAUDZE
LATVIJAS VASARSVĒTKU DRAUDŽU APVIENĪBA
LATVIJAS KRISTĪGĀS KALPOŠANAS SKOLA

 

PAZIŅOJUMI
LKKS izlaidums 2016. gada 24. septembrī plkst. 16:30
Neklātienes kursa materiāli, instruktāža 2016. gada 24. septembrī plkst. 15:30 – 16:00
Integrētā kursa sākums 2016. gada 23. septembrī plkst. 18:00

 

Latvijas Kristīgās kalpošanas skola (LKKS) ir vasarsvētku draudžu Bībeles skola ar latviešu mācību valodu, kas piedāvā divgadīgu programmu praktiskajā teoloģijā. Skola cieši sadarbojas ar Eiropas Bībeles semināru Rūdesbergā, kas dod studentiem iespēju bakalaura un arī maģistra grādu iegūt Vācijā. Taču LKKS mērķis nav sagatavot teologus zinātniekus, bet gan ar Svētā Gara spēku piepildītus nopietnus kristīgos kalpotājus. Skolas direktors Agris Ozolinkevičs saka tā: “Bībeles skolas uzdevums ir neļaut cilvēkiem “iesūnot” vietējās draudzēs, dot viņiem iespēju saskatīt plašāku apvārsni un panākt, ka viņi sāk jaunas kalpošanas, jaunu draudžu veidošanu. Ja pēc skolas beigšanas studenti sāks nopietnu kalpošanu, es uzskatīšu, ka mūsu mērķis ir sasniegts. Taču man nepatiks, ja viņi sēdēs “laboratorijās” un rakstīs grāmatas vai eksperimentēs ar reliģiju. Būšu gandarīts, ja viņi savu dzīvi ziedos kalpošanai.”

LKKS atrodas ēkā, kur apmetusies arī Jelgavas vasarsvētku draudze un Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība (LVDA). Stāstot par ēkas vēsturi, bīskaps Jānis Ozolinkevičs teic: “Kad sākām domāt par sava nama celtniecību, Dievs atklāja, ka tajā jābūt arī kristīgai skolai. Taču pirmais ēkas projekts joprojām atrodas uz mana plaukta, jo vieta būvei tika ierādīta pilsētas nomalē. Nams, kurā esam šobrīd, atrodas pašā pilsētas centrā. Pirms desmit gadiem varasvīri man teica, ka mēs nemūžam to neiegūsim. Es atbildēju: mēs to iegūsim! Un Dievs ļāva tam piepildīties.”

Skolā mācās studenti no dažādiem Latvijas novadiem, dažādām draudzēm. Šobrīd skolas darbs noris divos virzienos. Jau pirmajā gadā, kad skola vēl reāli nepastāvēja, mācības sāka 36 neklātienes studenti. Taču jau nākamajā gadā neklātienes pirmajā kursā pieteicās 92 studenti! Dievs iesēto sēklu bija trīskāršojis. Neklātienes studenti apgūst pamatzināšanas Vecajā un Jaunajā Derībā, Bībeles doktrīnas un kristīgās kalpošanas pamatprincipus. Tā ir apmācības programma diviem gadiem, kur viss mācību darbs pamatā norit reģionālajos apmācību centros sadarbībā ar vietējām draudzēm.

Otra programma domāta tiem, kas jau beiguši vai daļēji beiguši neklātienes programmu. Tās ir daļēji neklātienes, daļēji klātienes studijas, kas notiek divas reizes mēnesī piektdienās un sestdienās. Mēs to saucam par integrēto apmācību programmu, un tā tiek īstenota sadarbībā ar Eiropas Teoloģijas semināru Vācijā. To beidzot studenti saņem sertifikātu, kas apliecina, ka viņi ir apguvuši Eiropas semināra bakalaura programmas pirmos divus gadus. Diemžēl Vācijas izglītības sistēma nepieļauj iegūt bakalaura diplomu, divus gadus mācoties Latvijā, bet trešo – Vācijā, tāpēc tiem, kas vēlas iegūt akadēmisku grādu, jādodas studēt uz Vāciju.

Laiku pa laikam lekcijas skolā lasa vieslektori no Eiropas Bībeles semināra un ASV, tomēr lielākā skolotāju daļa ir tepat no Latvijas. Arī viņi turpina papildināt savas zināšanas, reizēm pat vairāk nekā studenti. Viņiem šis darbs patīk, jo strādāt ar cilvēkiem ir interesanti. Un Dievs dod viņiem nopietnus studentus. Kaut arī LKKS ir vasarsvētku draudžu dibināta skola, tomēr te var mācītos un to arī dara citu konfesiju pārstāvji. Dievs vienmēr sūta īstos cilvēkus, kuriem ir dievišķs aicinājums un kuri gatavi uz upurus.

LKKS beiguši vairāki simti cilvēku, tomēr galvenais jau nav apmācību metodes vai iegūtais diploms. Draudzēm ir vajadzīgi izglītoti, apmācīti, kalpošanai gatavi cilvēki. Ir dažādi veidi, kā to sasniegt. Primārais nav institūcija, bet mērķis, kāpēc šie cilvēki tiek apmācīti. Jebkurai izglītības sistēmai jābūt elastīgai, gatavai mainīties, lai vislabākajā veidā sasniegtu mērķi. Tas ir pats galvenais.

LKKS ir nozīmīga loma Latvijas vasarsvētku draudžu kalpošanā. Bet vai tā ir tikpat nozīmīga sabiedrībai kopumā? Par to stāsta LVDA bīskaps Jānis Ozolinkevičs: „Mēs mācām cilvēkiem būt patiesiem kristiešiem, tātad godīgiem, strādīgiem un morāli tīriem sabiedrības locekļiem un savas valsts pilsoņiem. Tās ir vērtības, kas nes labumu visai sabiedrībai. Cilvēkiem, kas mācījušies Bībeles skolā, ir pietiekami daudz zināšanas, lai viņi labi pārzinātu Svētos Rakstus, Dieva likumu un garīgajās lietās pieļautu pēc iespējas mazāk kļūdu. Viņi ir spējīgi mācīt citus, lai tie mazāk kļūdītos, bet kalpotu Tam Kungam. Šo cilvēku garīgais darbs palīdz mazināt alkoholismu, narkomāniju un citas problēmas, ar kurām mūsu sabiedrība grib cīnīties, taču nespēj. Tas ir ļoti svarīgs arguments. Esmu pārliecināts, ka LKKS nesīs svētību.”

Pašā Jelgavas centrā slejas “Gaismas pils” – kā bāka tumšā pasaules okeānā. Kā pilsēta kalna galā. Kā svece, kas likta lukturī, lai spīdētu visiem. Lai Dievs palīdz skolai, pasniedzējiem un studentiem vienmēr būt Latvijas atmodas kustības priekšgalā, degt gaismu tur, kur valda tumsa. Varbūt arī tevi Dievs aicina kalpošanas darbā? Tad iespējams, ka tieši Latvijas Kristīgās kalpošanas skola var kļūt par vietu, kas palīdzēs piepildīt tavu aicinājumu.

 

Raksts tapis pēc publikācijām žurnālā „Tikšanās” 2000. gada decembrī, 2006. gada jūnijā un 2008. gada janvārī.
© Ervīns Jākobsons, avots pieejams šeit