pic2

Jelgavas Vasarsvētku draudzes jauniešu vakaros jauni cilvēki sanāk kopā, lai meklētu Dievu, lai būtu Viņa tuvumā, lai slavētu Viņu, lai klausītos Dieva Vārdu, kā arī lai aizlūgtu viens par otru. Jauniešos vakaros vienmēr tiek atvēlēts laiks arī sadraudzībai, kuras laikā notiek sirsnīgas sarunas pie tējas un našķiem, tiek spēlētas spēles, plānotas aktivitātes, kalpošanas iespējas ārpus Jauniešu vakariem.
Mīļi gaidīsim ciemos ikvienu, neatkarīgi no vecuma. Nāc un iepazīsti vienīgo ceļu, patiesību un dzīvību Jēzu Kristu!

Jauniešu vakari parasti notiek piektdienās plkst.: 19.00, tomēr lūgsim iepriekš pārbaudīt mūsu facebook lapā, vai nav kādas izmaiņas, jo dažkārt mēdzam doties ciemos.

Pēc papildus informācijas rakstiet uz e-pastu lvda.jauniesi@gmail.com