Esi aicināts uz svētku dievkalpojumiem!

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Jāņa evaņģēlijs 3:16-17

Ikvienu aicinām uz svētku dievkalpojumiem:

  • 24. decembrī, pulksten 16.00
  • 25. decembrī, pulksten 11.00

Jāņa Asara iela 8.