LVDA dievkalpojums sievietēm

Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība aicina uz dievkalpojumu sievietēm

“Arī pār… kalponēm Es izliešu… Savu Garu” (Joēla 3:2)

2015.gada 18.aprīlī, Jelgavas vasarsvētku draudzes namā, Jelgavā, J.Asara ielā 8

Pasākuma programma:

  • 10.00 – 11.00 Ierašanās, kafija un cienasts (Mazajā zālē, 1.stāvā)
  • 11.00 – 12.40 Slavēšana, informācija par mērķziedojumu “Teen Challenge”, liecības. Dieva Vārdu sludina Maira Ošeniece, dievkalpojumu vada Gunta Matjuhova (Lielajā zālē, 2.stāvā)
  • 12.40 – 13.30 Aizlūgšanas. Kalpo aizlūdzējas no dažādām draudzēm (Lielajā zālē, 2.stāvā)
  • 13.30 – … Sadraudzība, kafija, cienasts (Mazajā zālē, 1.stāvā)
  • 13.40 – 14.10 Kalpošana sievietēm mūsu draudzēs. Ziņojumi no dažādām LVDA draudzēm (Mazajā zālē, 1.stāvā)
  • 14.10 – … Apmācība nūjošanā (foajē, 1.stāvā)

 

Papildus informācija:

Ierašanās ar groziņiem, kas sagatavoti tā, lai uzreiz varētu celt galdā.

Pieteikšanās pie Vinitas pēc svētdienas dievkalpojuma vai pa e-pastu
vinita.glizdeniece@gmail.com līdz 12.aprīlim.

Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta bērnu pieskatīšana, tāpēc vēlas informēt par bērnu skaitu un vecumu.