No mīnusa uz plusu 2015

Pavisam drīz Rīgā atkal norisināsies jau par tradīciju kļuvušie evaņģelizācijas dievkalpojumi

“No mīnusa uz plusu”

ar starptautiski pazīstamo evaņģēlistu Nātanu Morisu (Nathan Morris). Tāpat kā pērn, arī šogad pasākums no 4. – 7.jūnijam notiks Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā. Evaņģelizācijas dievkalpojumus rīko Latvijas Evaņģēliskā Alianse, sadarbībā ar Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienību un Rīgas vasarsvētku draudzi “Dzīvības Avots”.

Nātans Moriss audzis mācītāja ģimenē, taču bija pagriezis Dievam muguru un dzīvoja grēka pilnu dzīvi, līdz 2002.gadā Dieva spēks aizkāra viņu un pārmainīja uz visiem laikiem. Vispirms Nātans sludināja Evaņģēliju uz ielām, pēc tam sāka vadīt sestdienas vakara dievkalpojumus sava tēva draudzē. Cilvēki brauca no visām Lielbritānijas malām un piedzīvoja Dieva klātbūtni. 2006.gadā Nātans Moriss nodibināja kalpošanuShake The Nations Ministries (www.shakethenations.com), lai sludinātu Evaņģēliju visā pasaulē. Savas kalpošanas laikā viņš piedzīvojis, kā vairāk nekā 100 000 cilvēku izdara izvēli nodot savu dzīvi Jēzum Kristum, kā arī redzējis daudzus neveselos dziedinātus Dieva Gara spēkā.

Kur:
Rīgā, Ķīpsalas ielā 8, Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā.

Kad:
Ceturtdien, 4.jūnijā, 19.00 – dievkalpojums ar Nātanu Morisu
Piektdien, 5.jūnijā, 19.00 – dievkalpojums ar Nātanu Morisu
Sestdien, 6.jūnijā, 11.00 – konference sievietēm ar Lidiju Stenliju Marovu
Sestdien, 6.jūnijā, 17.00 – dievkalpojums ar Nātanu Morisu
Svētdien, 7.jūnijā, 17.00 – dievkalpojums ar Nātanu Morisu