Lūgšanu un pateicības dievkalpojums

22.decembrī plkst.16:00 – Jelgavā, Dobeles šosejā 100 –
nāksim kopā, lai pateiktos Dievam par Latvijas simtgadi un Kristus dzimšanas notikumu.

Kopā slavēsim, pielūgsim un lūgsim.

Kalpos Jelgavas draudžu mācītāji un Jelgavas draudžu izveidota slavēšanas grupa. Pasākums notiks divās valodās – latviešu un krievu.